Speeltuinbende op twitter

 

Gezocht: directeur-bestuurder Stichting Speeltuinbende

< Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws

05-11-2018

Gezocht: directeur-bestuurder Stichting Speeltuinbende

Gezocht: directeur-bestuurder Stichting Speeltuinbende

De Speeltuinbende staat voor een grote uitdaging: samen spelen mogelijk maken voor alle kinderen in Nederland. Om invulling te geven aan de inhoudelijke en financiële uitdagingen van de stichting, zijn we op zoek naar een energieke directeur-bestuurder die aantoonbaar achter onze missie staat.

Stichting Speeltuinbende werkt aan een samenleving waarin de jonge kinderen van nu opgroeien in een omgeving waar kinderen met en zonder handicap elkaar vanzelfsprekend ontmoeten en samen spelen. Zodat zij het als volwassenen normaal vinden dat iedereen in de samenleving evenveel waard is en mee doet. Daarom hebben wij de afgelopen tien jaar samen met kinderen talloze Speeltuinbendetests gedaan en vele inclusieve speelplekken helpen realiseren. Via de bende staan we continu in nauw contact met de kinderen en hun ouders. Inmiddels hebben we unieke kennis en expertise over inclusief spelen vergaard die we inzetten om ook zorgverleners, ambtenaren en andere professionals te helpen bij hun werk en streven om kinderen samen te laten spelen.

De Speeltuinbende staat nu voor een nieuwe grote uitdaging: samen spelen mogelijk maken voor alle kinderen in Nederland. De aandacht en urgentie voor een (meer) inclusieve samenleving is door diverse ontwikkelingen evident. Dit biedt een vruchtbare bodem voor het verder uitdragen van onze missie. In de komende tijd verlegt de stichting dan ook haar focus naar de lokale implementatie van inclusief spelen. Daarbij hebben we iedereen nodig die gelooft in de inclusieve samenleving en er actief aan mee wil bouwen: ouders, kinderen met en zonder handicap, leerkrachten, zorgverleners, ambtenaren, beleidsmakers en uitvoerders, etc. De bende van ouders en kinderen zelf blijft bestaan, maar vraagt wel een andere aanpak. Ook financieel gezien breekt een nieuwe fase aan. De afgelopen jaren was founding father NSGK de belangrijkste financier van de stichting. Met het oog op de continuïteit van de stichting streven we nu naar diversificatie van de inkomsten.

Om invulling te geven aan de inhoudelijke en financiële uitdagingen van de stichting, zijn we op zoek naar een:

 


energieke directeur-bestuurder die aantoonbaar achter onze missie staat

 

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe organisatie, inclusief de financiering daarvan op de langere termijn. Je weet daarbij nauwgezet, planmatig en doelgericht mensen te betrekken. Je bent de (ver)bindende factor voor alle belanghebbenden. Je hebt oog voor de belangen van de diverse betrokkenen en bent aanspreekbaar en benaderbaar voor hen.

De directeur-bestuurder krijgt als taken mee:

 • Ontwikkeling van de Speeltuinbende volgens de nieuw uitgezette koers;
 • Dagelijkse leiding van de stichting en aansturing van de teamleden, waaronder de expert op het terrein van inclusie/samen spelen en andere zzp’ers en vrijwilligers;
 • Samenwerking met verschillende partners en stakeholders, waaronder verdere invulling en uitvoering van het partnerschap met NSGK;
 • Uitvoering van het programmamanagement;
 • Ontwikkeling van een inkomstenstrategie die leidt tot financierbare projectplannen en een duurzaam inkomstenmodel;
 • Financieel management (inclusief begrotingscyclus, jaarverslag/jaarrekening en bewaking van de financiële continuïteit);
 • Communicatie met externe betrokkenen en de eigen achterban.

Het profiel

Wij zoeken een directeur-bestuurder:

 • met een enthousiasmerende persoonlijkheid, die kan schakelen tussen verschillende niveaus, van de kinderen en hun ouders tot aan zorgprofessionals en (gemeentelijke) bestuurders;
 • met aantoonbare ervaring in het leiden van een maatschappelijke organisatie dan wel afdeling/programma (inhoudelijk, organisatorisch en financieel);
 • die aantoonbaar successen in fondsenwerving heeft geboekt en op ondernemende wijze kansen op het terrein van inkomstenwerving pakt;
 • die kennis heeft van het sociaal domein en bij voorkeur van het speeltuinwerk;
 • die – gezien het feit dat de Speeltuinbende een kleine organisatie is – ook een hands-on mentaliteit heeft.

De positie

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. Deze raad bestaat uit drie leden, houdt toezicht op de beleidsvoering van de directeur-bestuurder en staat hem/haar met raad terzijde. De Raad van Toezicht vergadert circa viermaal per jaar. Aanstelling vindt plaats op zzp-basis waarbij we voor het eerste jaar uitgaan van een beschikbaarheid van minimaal 2 dagen per week.

Overig

Het kantoor is centraal gelegen midden in het land. Voor een overeenkomst bij Stichting Speeltuinbende kan het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze uitdagende functie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Monique Bais: 06 - 51 22 26 37 of monique@speeltuinbende.nl. Interesse? Reageer dan via monique@speeltuinbende.nl met een korte motivatie en je CV, uiterlijk 1 december 2018.

Steense Gemeente blogt
Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!