Stichting Speeltuinbende

Contactgegevens

Postbus 271
5000 AG Tilburg
info@speeltuinbende.nl

 

Statutaire doelstelling

Stichting Speeltuinbende is werkzaam in het algemeen belang en heeft tot doel het stimuleren, ontwikkelen en uitvoering geven aan projecten die zijn gericht op het bevorderen van het samen spelen van kinderen met en zonder handicap, om daarmee ook kinderen met een handicap in staat te stellen en zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving.

 

Gegevens

RSIN 8561 23 031
KvK 65464214

 

Algemeen nut beogende instelling

Stichting Speeltuinbende is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 

Beleid

Een samenvatting van het beleidsplan 2016-2018 is hier als pdf-bestand te downloaden.

 

Jaarverslagen

Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

 

Organisatie

Raad van toezicht

Monique Bais, voorzitter
Gerdien Rabbers
Peter Vochteloo

 

Bureau

Ilse van der Put, Speeltuinbendeleider en adviseur
Brenda Schappin, programma-assistent

 

Privacyverklaring

Stichting Speeltuinbende houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat kader is een privacyverklaring opgesteld.

 

Disclaimer

Stichting Speeltuinbende streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de stichting niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is. De stichting accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt de Speeltuinbende het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Stuur dan een e-mail naar info@speeltuinbende.nl.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan de stichting niet garanderen.

Informatie en berichten die de stichting ontvangt naar aanleiding van deze website worden door de stichting beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en de stichting behoudt zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verder nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijk aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.