Bureau Sybolt Meindertsma

Inleiding: 

Bureau Sybolt Meindertsma ontwerpt pleinen, speelomgevingen en gebouwen voor de jeugd

De visie

Door te kijken naar kinderen in hun spel en met hen en volwassenen te praten over de speelmogelijkheden van een bepaalde plek, kun je verder komen in de planvorming. Daarbij vormen kinderen met een beperking geen uitzondering, maar eerder een uitgangspunt. Door te kijken wat die kinderen wel kunnen krijg je weer nieuwe ideeën, die het bureau uitwerkt zodat ze ook geschikt zijn voor kinderen zonder een beperking. Bureau Sybolt Meindertsma gebruikt de kinderen met een beperking dus om ideeën te genereren, hoe ze samen met andere kinderen kunnen spelen. En vervolgens wordt geprobeerd die ideeën uit te werken zonder dat het duidelijk 'aangepaste' ontwerpen zijn.

Het aanbod

Bureau Sybolt Meindertsma bestaat sinds 1989 en bestaat uit twee personen, Jan en Sybolt Meindertsma. Het bekijkt speelomgevingen vanuit een totaalbeeld: zowel de ruimte als de speelobjecten moeten goed ontworpen en op elkaar afgestemd zijn. De speelomgeving kan aanleiding geven tot allerlei spel en uitdagend zijn, zonder daarbij gevaarlijk te worden. Speelruimte moet kinderen ertoe aanzetten om ontdekkingen te doen. Door met een bepaald thema te werken kan een speelplek een eigen identiteit krijgen, die de fantasie stimuleert.

 

Enkele voorbeelden

  • Haarlemmermeerpark, Hoofddorp
  • Wachterliedplantsoen, Amsterdam
  • Scharlakendreef, Utrecht
  • Speeltuin Kruiskamp, Amersfoort
  • Speeltuin Assendorp, Zwolle
  • Speeltuin Speelhaven, Almere Haven
  • Waterland Neeltje Jans, Oosterscheldedam

Adres

Adm. De Ruijterweg 103-3
1056 EV Amsterdam
Telefoon (020) 685 05 67
Mobiel 06 - 54 76 53 91
E-mail info@syboltmeindertsma.nl
Website www.syboltmeindertsma.nl
Website www.speelmij.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen