het Gehandicapte Kind

Inleiding: 

Het Gehandicapte Kind  zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. De stichting maakt het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

1. Wat staat voorop?

 • In je eigen buurt samen spelen voor kinderen met en zonder beperking staat voorop.
 • Speeltuinen waar een stichting of vereniging actief is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor aanpassingen van de speeltuin die gericht zijn op toegankelijkheid en samenspel. Hieronder vallen natuurspelelementen, speeltoestellen, ondergronden en faciliteiten (toilet, entree e.d.).
 • Bijdrage van de gemeente is een voorwaarde. NSGK kent niet méér toe dan de gemeentelijke bijdrage.
 • Er is duidelijkheid over eigenaarschap, beheer en financiering van grond, pand en toestellen.
 • Ook andere organisaties zoals scholen, zorginstellingen, logeerhuizen e.a. komen in aanmerking voor een bijdrage voor de inrichting van de speelplek, mits:
  - de speelplek openbaar toegankelijk is;
  - er actief contact is met de buurt en er concrete plannen zijn om de buurt aan te trekken;
  - en er een eigen bijdrage is van minimaal 1/3e van de totale begroting.

2. Wat zijn de voorwaarden voor een aanvraag?
Bij een aanvraag voor inrichting van een speeltuin kijkt het Gehandicapte Kind naar de volgende zaken:

 • Motivatie: waarom en op welke manier wil de speeltuin samen spelen bevorderen?
 • De speeltuin stuurt een ontwerp mee, en licht toe hoe zij de speeltuin toegankelijk wil maken.
 • Op welke manier is er rekening gehouden met voor toegankelijkheid voor verschillende handicaps (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk en gedragsproblematiek)?
 • Op welke manier zijn kinderen met een handicap en hun ouders bij de planvorming betrokken?
 • Er is een plan om gezinnen met een kind met een beperking aan te trekken. Denk hierbij aan vermelding van toegankelijkheid op de website; aan een communicatieplan en aan contacten met organisaties waar kinderen met een beperking komen, zoals speciaal onderwijs en fysiotherapeuten in de regio.

3. Waar draagt het Gehandicapte Kind nog meer aan bij?

 • Gezamenlijke activiteiten voor kinderen met en zonder beperking.
 • Het aanstellen van een projectleider voor de bouw, renovatie of verhuizing van een speeltuin.
 • Het ontwikkelen van communicatiemiddelen om gezinnen met een kind met een beperking te informeren over de aangepaste speeltuin.

4. Waar kan ik meer informatie vinden?
Meer informatie over de aanvraagprocedure van NSGK vindt u op www.nsgk.nl.Wanneer u vragen heeft of iets wilt voorleggen aan NSGK, dan kunt u contact opnemen met NSGK via info@nsgk.nl of 020-6791200.

Adres

Wibautstraat 212-214

1091 GS Amsterdam
Telefoon (020) 679 12 00
E-mail: info@nsgk.nl
Website: www.nsgk.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen