KOMPAN

Inleiding: 

KOMPAN is 's werelds grootste aanbieder van ontwikkelingsgerichte speelplekken. Sinds de introductie van de 'wipkip' in 1970 is KOMPAN uitgegroeid tot een hoogwaardige dienstverlener op het gebied van buiten spelen. We realiseren speelse oplossingen voor alle leeftijden, vaardigheden en ontwikkelingsniveau's. KOMPAN speelplekken integreren de drie grootste voordelen van buitenspelen, gezondheid, leren en sociale inclusie én bevorderen het welzijn van kinderen.

De visie
KOMPAN wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van een speelomgeving waar iedereen kan deelnemen aan het spel. Wij zijn van mening dat een goede speelplek ruimtes bevat die kinderen zowel motorisch als sociaal uitdagen en hen ruimte biedt voor verkenning, moed en nieuwsgierigheid. Het is in ons beleid verankerd om mensen niet op voorhand uit te sluiten. Om die reden worden onze speeltoestellen niet gelimiteerd tot een hele speciale behoefte maar worden ze ontwikkeld voor ALLE kinderen, ook kinderen met een handicap.

Bij de ontwikkeling van onze producten én speelomgevingen hanteren wij de door het KOMPAN Play Institute geformuleerde uitgangspunten voor universeel ontwerp. Een inclusiefilosofie die leidend is geweest bij het opstellen van de officiële ADA-richtlijnen (Americans with Disabillities Act). Ons doel is om unieke speelplekken samen te stellen die de noodzaak voor assistentie verminderd maar die wanneer dit onverhoopt nodig mag zijn de mogelijkheid biedt om eenvoudig hulp te verlenen of gezellig mee te spelen.

Het aanbod
Bij KOMPAN maakt universeel ontwerpen deel uit van onze filosofie en geschiedenis. Het is onze ambitie om door een compleet en gevarieerd productaantbod 's-werelds meest veelzijdige en kennisgestuurde aanbieder te blijven voor toegankelijke speelplekken KOMPAN  geeft daarin de voorkeur aan elk wat wils in plaats van specialistische toestellen die bepaalde gebruikers uitsluiten. Veruit de meeste van onze speeltoestellen zijn zodanig ontworpen dat iedereen ze op zijn/haar eigen voorwaarden kan gebruiken.

In onze benadering van de inclusie, toegankelijkheid en bereikbaarheid van spel gaan wij verder dan enkel rolstoelvriendelijkheid. Kleur, vorm, ruimte en activiteiten op verschillende niveau's maken dat KOMPAN speeltoestellen op meerdere manieren te gebruiken zijn en een veelvoud aan spelmogelijkheden bieden. Bovendien heeft KOMPAN een beperkte serie speciale toestellen die waar nodig ingezet kunnen worden. SAM, het speeltuinvriendje van NSGK, is daar een voorbeeld van. SAM helpt kinderen met en zonder beperking om zelfstandig en op verschillende manieren nieuwe en bestaande speelplekken te ontdekken.

Enkele voorbeelden

Adres

Achterweg 38
4181 AE Waardenburg
Postbus 2059
5300 CB Zaltbommel
Telefoon (0418) 68 14 68

E-mail KOMPAN.nl@KOMPAN.com
Website www.KOMPAN.com

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen