NUSO, Speelruimte Nederland

Inleiding: 

NUSO is de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie

De visie
Voldoende, kwalitatief goede speelruimte is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren onontbeerlijk. NUSO, Speelruimte Nederland, maakt zich sterk voor speelruimtebeleid dat zowel wettelijk gegarandeerd is (normen) als inhoudelijk kwaliteit heeft. NUSO richt zich op een breed terrein met alle speel- en beweegmogelijkheden voor kinderen en jongeren die daarbij horen. Speeltuinen hebben daarin een belangrijke functie. Ze zijn van grote waarde voor de spelende en sportende kinderen en jongeren. De speeltuin is meer dan een tuin om in te spelen. Het is een ontmoetingsplek waar verbindingen ontstaan tussen kinderen en volwassenen van verschillende achtergronden in de wijk.

Het aanbod
Vanuit die visie zet de NUSO zich in voor betere buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Dat verbetert de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren én bevor-dert de leefbaarheid in de wijken. Om dat te bereiken, biedt de NUSO:

1. Ondersteuning van het speeltuinwerk en kindervakantiewerk.
2. Advisering aan onder andere gemeenten over speelruimtebeleid en leefbaarheid.
3. Belangenbehartiging voor meer en betere speelruimte richting nationale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties.

De NUSO streeft er naar dat de speeltuinen veilige en uitdagende speelplekken zijn voor alle kinderen in de wijk. De speeltuin moet van de wijk zelf zijn; wat betekent dat kinderen er graag komen, dat ouders en anderen, vrijwilligers, zich willen inzetten voor de speeltuin en dat het een plaats is van waaruit kan worden samengewerkt met andere organisaties in de wijk.

Enkele voorbeelden

  • Speel-Meetrofee: de NUSO reikte in het verleden deze trofee uit aan speeltuinen die zich bijzonder inzetten voor toegankelijkheid voor kinderen met een handicap;
  • NSGK-campagne Samen Buiten Spelen: de NUSO was een van de partners in de campagne van NSGK voor het gehandicapte kind die ervoor zorgt dat speeltuinen worden aangepast aan kinderen met een handicap. Hoewel we geen uitvoerend partner meer zijn, maken we er wel volop reclame voor;
  • Aan de slag in de speeltuin: dit NUSO-project laat jongeren met een verstandelijke beperking stage lopen of onder begeleiding werken in speeltuinen. Beide partijen, de jongeren en de speeltuinen hebben hier voordeel bij. De jongeren kunnen diverse vaardigheden leren bij het onderhoud en beheer en de speeltuin heeft minder een beroep te doen op de veelal schaarse vrijwillige arbeid. Zie ook www.aandeslaginspeeltuin.nl.

Adres

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Telefoon (030) 254 48 80
E-mail info@nuso.nl
Website www.nuso.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen