Ontwerpbureau atelier "de Olifant"

Inleiding: 

Atelier “de Olifant” ontwerpt speelruimten met verschillende activiteiten

De visie
Het samen spelen van een kind met een beperking en een 'gewoon' kind moet op een natuurlijke wijze ingevuld worden. Het ontwerp moet zodanig zijn uitgevoerd dat er geen beperking is voor een kind met een handicap en een 'gewoon' kind om overal en met anderen te kunnen spelen. Het moet 'gewoon' zijn dat ze met elkaar spelen. Ook inspraak van alle belangengroepen behoren tot het ontwerpproces. In het ontwerp zelf kan de toegankelijkheid voor gehandicapte kinderen al een grote rol spelen.

Het 'geïntegreerd' samenspelen is altijd het uitgangspunt bij de keuze en in het ontwerpen van een speelruimte, of deze nu groot of klein is. Werken met inspraak en participatie van de belangengroepen is van groot belang, omdat alleen met deze medewerking een samenhangend geheel tot stand kan komen. Dit betekent dat er niets ontworpen wordt zonder overleg en niemand voor een voldongen feit komt te staan. In de keuzes van speelelementen kan daar ook al rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door tussen een speelelement voor zes kinderen te kiezen bóven een speelelement voor één.

Het aanbod
De ontwerpen van atelier ”de Olifant” kenmerken zich door ronde vormen en gecompliceerde hoogtes en laagtes. Door deze ronde vormen is een speeltuin niet in een keer te overzien. Je moet blijven bewegen, wil je de speeltuin helemaal ondergaan. Een speeltuin moet spannend en avontuurlijk zijn en niet voorspelbaar. Een gebogen pad is spannender dan een recht, overzichtelijk en dus voorspelbaar pad.

Enkele voorbeelden

  • Speelruimte Seven Oaks (Weizigtpark), Dordrecht: de speelplaats als ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor kinderen met en zonder handicap. Door brede paden, verschillende onderbrekingen in de zandbakrand en een entree op gelijk niveau als de bestrating kunnen ook rolstoelen en kinderwagens bij alles overal bij
  • Speeltuin Weena, Rotterdam: door verhardingen vloeiend omlaag aan te leggen en in te richten met een watergoot en waterspeelelementen, kan een kind met een handicap makkelijk erin en eruit stappen. Ook een rolstoel met begeleiding kan hierin rijden
  • Speeltuin West, Zwijndrecht: spettervijver en kindertheater, met een entree op gelijk niveau als de bestrating, zodat een gehandicapt kind er makkelijk in kan stappen en waar je ook een rolstoel in kunt rijden
  • Speeltuin IJsselmonde, Rotterdam
  • Avonturenspeeltuin Zevenkamp, Rotterdam

Adres

Korn 50
4271 BR Dussen
Mobiel 06 - 20 60 82 26
E-mail info@olifant-architect.nl
Website www.olifant-architect.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen