Speelplan

Inleiding: 

Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen. Wij hebben een multidisciplinair team met specialisten op diverse vakgebieden. Onze collega´s hebben veel deskundigheid en ervaring in productontwerp, ruimtelijke ordening, vormgeving, fondswerving, groenontwerp, veiligheid, beheer en toegankelijkheid. De passie voor kinderen met en zonder een beperking en hun recht op speelruimte vormt de drijvende kracht achter ons bureau.

De visie
eel speelterreinen zijn niet toegankelijk en bespeelbaar voor kinderen met een beperking. Bij de inrichting en het beheer van speelterreinen wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat zij ook kinderen zijn en dat spelen ook voor hen belangrijk is.

Speelplan vindt dat een speelvoorziening een belangrijke publieke voorziening is en dient in dezelfde mate toegankelijk te zijn voor kinderen met een beperking. Aan de hand van een inventarisatie en een analyse van belemmeringen, samen met de opdrachtgever en mogelijke doelgroepen, kunnen specifieke maatregelen genomen worden om de speelvoorziening bereikbaar, toegankelijk en bespeelbaar te maken.

Het aanbod
Speelplan heeft veel ervaring in het ontwerpen en realiseren van speelruimte. Het team van Speelplan bestaat uit mensen afkomstig uit diverse disciplines: orthopedagogie, bewegingswetenschap, industrieel ontwerp, stedenbouwkunde, tuin- en landschapsinrichting en veiligheidsinspectie. Het gebruik van de kennis vanuit deze verschillende achtergronden resulteert in veilige, fantasierijke en uitdagende speelruimte voor alle kinderen.

Enkele voorbeelden

Kijk voor meer informatie in de brochure Spelen met een beperking.

Adres

Transistorstraat 53b
1322 CK Almere
Telefoon (036) 523 61 27
Mobiel 06 - 57 59 94 62
E-mail h.bleyendaal@speelplan.nl
Website www.speelplan.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen