Springzaad

Inleiding: 

Stichting Springzaad - meer ruimte voor natuur en kinderen

Stichting Springzaad komt tegemoet aan de wens van een groeiend aantal mensen - volop ruimte voor natuur en spelende kinderen - door hen te ondersteunen bij hun initiatieven om natuurspeelplaatsen te creëren, te onderhouden en beheren, en op dergelijke plekken activiteiten te organiseren. Bovendien stimuleert de stichting zo veel mogelijk mensen om het initiatief te nemen een natuurspeelplaats aan te leggen, of zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Op deze manier draagt Springzaad niet alleen bij aan het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen in fysieke zin, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

Stichting Springzaad vindt haar oorsprong in het gelijknamige netwerk dat in 2001 door Stichting Oase is opgericht. In deze periode (tot eind 2013) heeft Stichting Oase Springzaad tot bloei gebracht en is Springzaad uitgegroeid tot een netwerk waar meer dan 1000 mensen bij zijn aangesloten. Honderden natuurspeelplaatsen zijn op heel verschillende locaties aangelegd en veel kennis en kunde is ontwikkeld en verspreid. Met elke nieuwe deelnemer werd het netwerk sterker, omdat ieder zijn of haar eigen kennis, ervaring of ideeën inbracht. Dankzij die erfenis kan Stichting Springzaad van start gaan met een groot samenwerkend netwerk en veel ervaring en menskracht.

De visie
Stichting Springzaad droomt van een samenleving waar volop ruimte is voor natuur en spelende kinderen. Ruimte voor natuur, omdat natuur in al haar diversiteit belangrijk is voor het voortbestaan van al het leven op aarde. Ruimte voor spelende kinderen, omdat spelen in belangrijke mate bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Maar vooral ook ruimte waar natuur en het spel van kinderen elkaar vinden, samen op trekken en elkaar verrijken.

Het aanbod
Stichting Springzaad organiseert regelmatig:

  • meerdaagse excursies naar goede voorbeelden in Nederland, Duitsland, Belgie
  • workshops - daadwerkelijk inrichten van speellandschappen, bloemenweide, zintuigenmuurtjes e.d.
  • studiedagen, met relevante, praktijkgerichte thema's
  • landelijke speelnatuur symposia (2007, 2013) in Kasteel Groeneveld
  • cursussen, o.a. 'Vrij Spel voor Natuur en Kinderen', 'Spelen natuurlijk' (i.s.m. de NUSO), "Natuurlijke speelplekken" (i.s.m. Hogeschool Van Hall-Larenstein in Velp (Gld.)

Verzorgt publicaties als een digitale nieuwsbrief, brochures, boekjes (o.a. "Allemaal spelen") en boeken (o.a. het handboek "Vrij spel voor natuur en kinderen") en werkt projectmatig samen met haast alle relevante natuur-, NME- en welzijnsorganisaties in Nederland (zie: http://www.springzaad.nl/springzaad-projecten).

Enkele voorbeelden

 

Adres

Herenstraat 16
1791 AH Den Hoorn (Texel)
Telefoon (0222) 31 94 70
E-mail info@springzaad.nl
Website www.springzaad.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen