VSBfonds

Inleiding: 

VSBfonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Een samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf ook een bijdrage kan leveren.

Om dit te bereiken ondersteunt VSBfonds projecten die erop gericht zijn mensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Het fonds ondersteunt projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

VSBfonds kiest voor projecten die zich richten op mensen die zonder extra steun niet of met grote moeite kunnen meedoen aan de samenleving. Soms staan fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in de weg. Soms zijn het levensomstandigheden of vooroordelen en onbegrip en dreigen mensen te worden uitgesloten.

Adres

Newtonlaan 207
3584 BH Utrecht
Telefoon (030) 230 33 00
E-mail info@vsbfonds.nl
Website www.vsbfonds.nl

Speeltuinbende nieuwsbrief

Meld je nu aan en blijf op de hoogte!

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen