Verwijzingen

Achtergronden

 • Wenkenblad
  Richtlijnen waaraan speelvoorzieningen zouden moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor kinderen (en volwassenen) met deze beperkingen.
 • Natuurlijk toegankelijk spelen
  Een praktische gids met richtlijnen voor de inrichting van natuurlijke speelomgevingen voor kinderen met een fysieke beperking
 • Bouwdocument
  Een draaiboek dat speeltuin Moby Dick heeft samengesteld over hun renovatietraject
 • Allemaal spelen!
  Een boek vol illustraties en praktijkvoorbeelden, waarin aandacht wordt besteed aan het belang van spelen in de natuur voor kinderen met fysieke beperkingen of gedragsstoornissen
 • Inclusive play, awareness and action through play-policy
  Een onderzoek in opdracht van de Speeltuinbende naar het speelbeleid van Nederlandse gemeenten. De belangrijkste conclusies zijn terug te vinden in een Nederlandstalige samenvatting.

Veiligheid

Speeltuinwerk

 • Speeltuinpagina
  Op de speeltuinpagina vindt u allerlei informatie over het speeltuinwerk. Ook treft u daar een forum/prikbord, waar u vragen kunt stellen, ervaring kunt uitwisselen.
 • www.aandeslaginspeeltuin.nl
  Jongeren met een beperking onderhouden de speeltuin en zorgen voor het beheer.
 • www.buurtlink.nl
  Via deze site het nieuws van de speeltuin bekendmaken in de eigen buurt.