Renovatietraject

Inleiding: 

Ieder kind heeft het recht om in zijn of haar buurt veilig buiten te kunnen spelen, samen met andere kinderen. Voor kinderen met een beperking gaat buitenspelen echter niet vanzelf. Veel speeltuinen zijn nauwelijks bespeelbaar voor kinderen met een handicap. En bij de inrichting en het beheer daarvan wordt onvoldoende rekening gehouden met hen. Terwijl buitenspelen, juist voor deze kinderen, zo ontzettend belangrijk is.

Daarom is het Gehandicapte Kind de 3-jarige campagne Samen Spelen begonnen om speeltuinen in heel Nederland toegankelijk te krijgen. Het doel is dat in 2012 ten minste 25 speeltuinen zo zijn aangepast dat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen. We denken daarbij vooral aan kinderen in de volgende groepen:

  • kinderen met een visuele beperking
  • kinderen met een hoorbeperking
  • kinderen met een beperkte arm-, hand- of loopfunctie
  • kinderen die afhankelijk zijn van een rolstoel, fiets, driewieler, loopwagen, e.d.
  • kinderen met aandachtsstoornissen en hyperactiviteit
  • kinderen met een verstandelijke beperking

Deze indeling in beperkingen wordt ook gehanteerd door NUSO (koepelorganisatie speeltuinverenigingen). NUSO heeft richtlijnen opgesteld waaraan speelvoorzieningen zouden moeten voldoen om voor toegankelijk te worden voor kinderen (en volwassenen) met deze beperkingen. De richtlijnen zijn samengebundeld in het Wenkenblad.

Een trend in speeltuinen vormen de 'natuurspeeltuinen': speeltuinen waarbij de speelelementen zijn gemaakt van zand, water, keien, palen, struiken en bomen. Ook deze speeltuinen kunnen goed geschikt worden gemaakt voor kinderen met een beperking! Lees meer over natuurlijk spelen.