Ontwerp

Inleiding: 

Als de wensen bekend zijn, kan bij verschillende speeltuinontwerpers een offerte worden aangevraagd. Vraag altijd meerdere offertes aan. Zo krijg je een idee van de gangbare prijzen. Daarbij kunnen subsidieverleners de eis stellen dat een organisatie meer dan één offerte aanvraagt.

Maar hoe kom je aan een speeltuinontwerper? De NUSO heeft adressen van erkende ontwerpbureaus (een voorwaarde voor subsidie). Een speeltuin kan zelf ook op zoek. Het internet is een goede bron van informatie. En misschien is er in de omgeving een speelplaats opgeknapt door een bedrijf.

Betrek kinderen
In deze fase kun je ook gaan nadenken over kinderinspraak. Betrek de kinderen die in de speeltuin komen bij de besluitvorming. Organiseer bijvoorbeeld een tekenwedstrijd ‘Ontwerp je ideale speeltuin’, of laat ze het speeltuinontwerp beoordelen. Maar kijk zelf ook welke toestellen voor welke leeftijdsgroep populair zijn en welke eigenlijk helemaal niet. En kijk wat kinderen eigenlijk doen in de speeltuin: veel kinderen willen bijvoorbeeld ruimte om lekker te rennen.

Vergeet gehandicapte kinderen niet
Vergeet ook de kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen in je omgeving niet. Benader scholen voor bijzonder onderwijs, gespecialiseerde opvanginstellingen, revalidatiecentra, ouderverenigingen en natuurlijk kinderen met een beperking uit de buurt. Of schakel onze eigen Speeltuinbende in!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de ontwerpfase in het draaiboek dat speeltuin Moby Dick heeft samengesteld (vanaf pagina 11).

Het document is te downloaden van deze website.