Uitvoering

Inleiding: 

Heb je eenmaal met zoveel mogelijk betrokkenen een definitieve keuze gemaakt, dan ga je bij twee à drie verschillende aannemers offertes aanvragen voor de uitvoering van dit ontwerp. Je geeft dan ook het globale budget op.

Het kan zijn dat je een bureau treft dat zowel ontwerp als uitvoering kan bieden. Dat scheelt weer afstemmen, maar je moet de verschillende fasen wel goed scheiden en duidelijke deelopdrachten geven. Een speeltuin begint met een opdracht voor een schets/voorlopig ontwerp en na de inspraak die voor een definitief ontwerp. Als de dekking is vastgesteld, geef je opdracht tot uitvoering.

Een alternatieve manier van aanbesteden is via een bouwteam. Hierbij wordt op basis van het schetsontwerp gezamenlijk met de uitvoerende partij (aannemer) het ontwerp verder vormgegeven en het proces doorlopen tot opdrachtbrief en realisatie van de speeltuin.

Overzicht en toezicht
In deze fase is het van het grootste belang dat de speeltuin overzicht heeft en houdt op de financiën en de uitvoering, en dat iedereen op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. Denk daarbij ook aan sponsoren, fondsen en de media. Maak een goede realistische planning en werk die telkens bij als dat nodig is.

Iemand moet in de gaten houden of de uitvoering nog overeenkomt met de geraamde kosten en met de tekening, beslissen of er meer- of minderwerk berekend kan of moet, en de sponsoring in natura verwerken in planning en financiën.

Directievoering en toezicht zijn absoluut noodzakelijk voor een goede uitvoering van het werk. De uitvoerende partij heeft behoefte aan een contactpersoon binnen de speeltuin waarmee de planning en de voortgang van het werk en eventuele obstakels en problemen kunnen worden besproken. Het is ook mogelijk om een uitvoeringsteam (een projectgroep) samen te stellen en geregeld de voortgang te bespreken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de uitvoeringsfase in het draaiboek dat speeltuin Moby Dick heeft samengesteld (vanaf pagina 17).

Het document is te downloaden van deze website.