Toegankelijke voorbeelden

Als je een speeltuin wilt inrichten of aanpassen waar ook kinderen met een handicap kunnen spelen, dan let je op de speelplek, de voorzieningen, de communicatie en de activiteiten.

Speelplek
Speelplek
Communicatie
Speelplek
Voorzieningen
Speelplek
Communicatie
Speelplek
Speelplek
Voorzieningen
Communicatie
Communicatie
Voorzieningen
Speelplek
Voorzieningen
Voorzieningen
Speelplek
Communicatie
Speelplek
Voorzieningen