Balspelen

Inleiding: 

In veel speeltuinen kunnen kinderen ook spelen met de bal. Voetballen, basketballen, volleyballen, tafeltennis. Bij balspelen zijn twee zaken van belang:

  • veiligheid voor kinderen die niet deelnamen aan het balspel;
  • toegankelijkheid van het balspel.

Veiligheid

Zorg dat de plek waar met ballen gespeeld kan worden gescheiden is van de rest van de speeltuin. Voetballende en basketballende kinderen hebben hun aandacht bij de bal en niet bij andere spelende kinderen in de speeltuin. Een botsing met een kind dat aan het spelen is, is dan niet uit te sluiten. Met name voor kinderen die niet goed zien, horen, niet zo snel zijn of angstig creëert het balspel tussen de speeltoestellen een onveilige situatie en belemmert het spelen. Zorg voor goede ballenvangers zodat de bal niet gemakkelijk de speeltuin in gaat.

Toegankelijkheid
Spelen met de bal is leuk en maakt dat kinderen veel en vooral ook samen bewegen. Het is van belang dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen aan het balspel. Enkele aandachtspunten zijn:

  • een goed berijdbare ondergrond;
  • goede zichtbaarheid op de toegang tot het veld;
  • een toegang die breed genoeg is voor een rolstoel;
  • baskets/doelen op verschillende hoogtes;
  • opslag van de spullen.

Sommige spellen hebben lastige regels. Als je de regels niet kent of snapt kun je niet meespelen. Kijk ook eens naar andere manieren van spelen met de bal. Denk bijvoorbeeld aan mikborden en korven, kegel- of knikkerbaan, tafeltennis op en rond de tafel etc.

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen