Digitale nieuwsbrief

Inleiding: 

Een digitale nieuwsbrief is een goed middel om uw activiteiten rechtstreeks onder de aandacht te brengen van een geselecteerd gezelschap.

Denk daarbij aan activiteiten die speciaal zijn opgezet om het samen spelen te bevorderen. Het verzamelen van mailadressen is een tijdsinvestering, maar kan veel opleveren. Het  adressenbestand kan bestaan uit scholen voor speciaal onderwijs in de buurt, instanties/hulpverleners, ouderverenigingen en belangenorganisaties en zorgorganisaties/consulenten.

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen