Heuvel

Inleiding: 

In veel speeltuinen vind je spannende heuvels. Als je er bovenop staat zie je de hele speeltuin! Vaak is bovenop de heuvel de start van de glijbaan. Ieder kind wil bovenop de heuve, maar niet alle kinderen lukt het om boven te komen. Voor kinderen die moeilijk lopen of in een rolstoel zitten zijn de meeste heuvels en dus ook de glijbaan, onbereikbaar.

Tips

  • Een lastig te beklimmen heuvel is voor het ene kind niet te doen en voor het andere juist een superuitdaging. Maak verschillende routes de heuvel op, makkelijke en moeilijke. Of een route makkelijk is hangt af van wat je kunt.
  • Kinderen in een rolstoel  zijn blij met een goed berijdbaar  pad de heuvel op. Voor kinderen die hun rolstoel met de hand aandrijven mag dat pad zeker niet te steil zijn. Een steil pad kan met name bij het naar beneden gaan gevaarlijk zijn. Zie voor maten het Wenkenblad.
  • Een aantal kinderen dat niet of niet goed kan lopen kan wel kruipen! Een goed bereikbare en begaanbare kruiproute de heuvel op is top en voor alle kinderen leuk.
  • Een klimtouw en dwarsbalkjes geven ook steun. Niet voldoende voor moeilijk lopende kinderen wel voor kinderen die iets beter uit de voeten kunnen.
  • Een trap de heuvel op maakt de beklimming direct eenvoudiger. Zorg dat de trap stevige leuningen heeft en brede treden. Een trap met stevige leuningen en brede treden noem je ook wel een ‘luie trap’.
  • Een lift! Dat zou de Speeltuinbende heel vet vinden. Helaas hebben we die nog in geen één speeltuin gezien ;-)
Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen