Openingstijden

Inleiding: 

Kinderen met een beperking gaan vaak naar speciale scholen die verder weg zijn en andere lestijden hebben. Hierdoor zijn de kinderen soms later thuis dan kinderen die naar een 'gewone' school gaan.

Enkele tips

  • Informeer naar de locatie en lestijden van speciale scholen in de regio om hierop de openingstijden aan te kunnen passen;
  • Zet de openingstijden duidelijk op de website, zodat ouders en begeleiders weten wanneer kinderen met een handicap welkom zijn.
Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen