Skelters

Inleiding: 

In sommige speeltuinen kunnen kinderen met skelters spelen op een skelterbaan of in een verkeerstuin.

Tips van de Speeltuinbende

  • Zorg dat kinderen die niet zelf kunnen rijden toch mee kunnen doen. Dat kan door ook duo-skelters aan te bieden;
  • Zorg dat de skelterbaan breed genoeg is voor een rolstoel;
  • Zorg dat een kind in een rolstoel de skelterbaan op kan rijden;
  • Stel heldere regels op en zie erop toe dat de regels worden gevolgd. Dit geeft rust en maakt dat ook kinderen die onzeker zijn mee durven spelen;
  • Zorg dat de skelterbaan en eventuele spelelementen op en om de skelterbaan goed zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat randjes en overhangende obstakels (brug) met een goed contrasterende kleur zijn gemarkeerd;
  • Zorg dat in het geval van elektrische skelters er ook skelters zijn waarbij je met de hand gas kunt geven in plaats van met de voet;
  • Zorg dat de skelters groot genoeg zijn, zodat kinderen met een groter lijf ook mee kunnen doen.
Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen