Toegang en omheining

Inleiding: 

Sommige kinderen hebben de neiging weg te lopen. Als een speelplek meerdere ingangen heeft of niet omheind is, moeten ouders/begeleiders deze kinderen voortdurend in de gaten houden en komen kinderen steeds in de verleiding ook daadwerkelijk weg te lopen.

Enkele tips

  • Zorg ervoor dat een speeltuin maar één in- uitgang heeft, dat geeft rust aan zowel ouder als kind;
  • Zorg ervoordat de toegangspoort altijd dicht is en alleen door volwassenen of grotere kinderen geopend kan worden;
  • Zorg ervoordat de toegangspoort breed genoeg is voor een rolstoel (> 85 cm);
  • Zorg ervoordat de toegangspoort herkenbaar is. Geef de poort een goed contrasterende kleur.
Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen