Waterpomp

Inleiding: 

Er zijn heel veel verschillende waterpompen. Of ze geschikt zijn voor samen spelen hangt af van:

 • bereikbaarheid;
 • afmeting;
 • zichtbaarheid en afscherming;
 • bediening.

Bereikbaarheid

 • Zorg dat de pomp op een berijdbare ondergrond staat.
 • Zorg dat er aan voor- en zijkanten voldoende berijdbare ruimte om de pomp is.
 • Vaak is het noodzakelijk de pomp op een (houten)vlondertje te plaatsen. Maak dit vlondertje zo klein mogelijk zodat de berijdbare ruimte om de pomp behouden blijft. Als dit niet kan, maak de vlonder dan zo groot mogelijk. Kijk voor meer informatie over vlonders bij het onderwerp loopplanken en vlonders.

Bediening en afmeting
Er zijn hand- en voetpompen. Handpompen zijn door meer kinderen te bedienen dan voetpompen:

 • Zorg dat bij een voetpomp het pedaal zo groot is dat de gehele voet erop past;
 • Het is fijn als een pomp zowel links- als rechtshandig als met beide handen bedient kan worden;
 • Zorg dat de hoogte van de pomp zodanig is dat een kind zittend op de grond, zittend vanuit een rolstoel en staand de pomp kan bedienen;
 • Zorg dat de pomp soepel loopt en zowel duwend als trekkend water pompt.

Voor afmetingen neem contact op met speeltuinbende@nsgk.nl

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen