Samen buitenspelen

Inleiding: 

Spelen is niet alleen heel erg leuk, samen (buiten)spelen is heel belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. In de speeltuin ga je fysieke uitdagingen aan, heb je contact met leeftijdgenoten, sluit je vriendschappen en leer je voor jezelf op te komen. De speeltuin is in iedere buurt of wijk dan ook belangrijke plek, een mini-samenleving.

Vanzelfsprekend, toch?
Het is alleen niet vanzelfsprekend dat ook kinderen met een handicap in hun eigen buurt lekker kunnen buitenspelen. Speeltuinen zijn vaak ontoegankelijk voor kinderen met een handicap door lastige drempels: het terrein van de speeltuin is slecht begaanbaar, speeltoestellen zijn niet bespeelbaar voor gehandicapte kinderen of er zijn geen voorzieningen, zoals een gehandicaptentoilet. Daarom staan kinderen met een handicap vaak aan de zijlijn. Ze zitten op speciaal onderwijs en komen niet veel in aanraking met leeftijdgenootjes zonder handicap. Dus juist voor deze kinderen is samen kunnen spelen zo waardevol.

Weg met de vooroordelen
Speeltuinverenigingen en gemeentes weten vaak niet hoe ze hun speeltuin toegankelijk kunnen maken. “Het kost heel veel geld om onze speeltuin aan te passen” en “Er zijn hier helemaal geen kinderen met een handicap” zijn veelgehoorde vooroordelen. Maar als er geen aanbod is, komen er ook geen kinderen met een handicap spelen.

Betrek ouders en kinderen
Onze ervaring leert dat het heel belangrijk is om bij de inrichting van een speelplek ouders en kinderen te betrekken. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst waarin u ze uitnodigt om mee te denken over aanpassingen in de speeltuin: wat moet je doen om de speeltuin voor nog meer kinderen bereikbaar en bespeelbaar te maken? Ouders en kinderen weten vaak precies wat ze wel en wat ze niet willen. En een speeltuin is toch uiteindelijk voor de kinderen bedoeld?

Speeltuinbende wijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen