Wat is samenspelen?

Samenspelen is spelen waarbij alle kinderen, met en zonder beperking, actief mee kunnen doen. Samen buiten spelen is goed voor je fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Door samen te spelen leert een kind zichzelf, de ander en de omgeving beter kennen. Kinderen oefenen in samenspel sociale vaardigheden, afstemmen op de ander, flexibiliteit, het voeren van een gesprekje. Samenspel prikkelt de fantasie van het kind en draagt bij tot creativiteit.

Bij samen spelen heeft elk kind een rol, met of zonder handicap!

Speeltuinbende